Warto wiedzieć

Warto wiedzieć

 

 

W niniejszym dziale w sposób jak najbardziej przyjazny postaramy się Państwu odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania, wytłumaczyć podstawowe pojęcia dotyczące wkładów i pieców kominkowych oraz pokrótce przedstawić przepisy prawa regulujące instalacje kominkowe.

Słownik pojęć

 • Kratka powietrza – element w otworach wlotowych i wylotowych do rozdzielania powietrza konwekcyjnego,

 • Popielnik – zamknięta przestrzeń przeznaczona na odpady paleniskowe lub na popiół,

 • Ruszt – część paleniska na spodzie komory paleniskowej, utrzymująca warstwę spalanego paliwa, przez którą odpady paleniskowe przesypują się do pojemnika na popiół i przez która może przepływać powietrze do spalania i/lub spaliny,

 • Kominek stałopalny – kominek, który spala w sposób ciągły paliwa i w, który spełnia wymagania dotyczące okresu stałopalności,

 • Obudowa kominka – zespół składający się z niepalnych ścian, podłogi i stropu, otaczających źródło ciepła oraz wymiennika ciepła, tworzący przestrzeń, z której ciepłe powietrze przenika do pomieszczenia mieszkalnego, np. przez kratkę powietrza,

 • Kominek wolno stojący – kominek, który nie koniecznie wbudowany jest we wnękę lub obudowę, który jest połączony z budynkiem jedynie łącznikiem,

 • Wkład kominkowy, kaseta kominkowa – kominek z drzwiczkami komory paleniskowej lub bez drzwiczek komory paleniskowej, który jest wbudowany we wnękę, obudowę lub

 • w palenisko otwartego kominka,

 • Spaliny – związki gazowe powstające wewnątrz ogrzewacza przy spalaniu paliwa,

 • Sprawność – stosunek całkowitej mocy cieplnej do całkowitej mocy cieplnej doprowadzonej, określony w czasie badań, wyrażony w procentach,

 • Wymagany ciąg kominowy – różnica miedzy statycznym ciśnieniem powietrza w pomieszczeniu i statycznym ciśnieniem spalin w punkcie pomiarowym,

 • Moc cieplna – użyteczna ilość ciepła emitowanego przez ogrzewacz w jednostce czasu,

 • Nominalna moc cieplna - określona przez producenta łączna moc cieplna ogrzewacza, która zostanie osiągnięta przy spalaniu określonego paliwa do badań o w zdefiniowanych warunkach badań ,

 • Ruszt pionowy/ płyta pionowa – krata lub płyta przymocowana do przedniej części otworu komory paleniskowej, która zapobiega wypadaniu paliwa lub popiołu i/lub zmienia pojemność komory spalania,

 • Powietrze pierwotne – powietrze do spalania przepływające przez złoże paliwa,

 • Powietrze do spalania - powietrze doprowadzone do komory paleniskowej, które w całości lub częściowo służy do spalania paliwa,

 • Drzwiczki paleniskowe – drzwiczki, przez które można obserwować ogień i które można otwierać w celu dopełnienia paliwem warstwy spalanego paliwa,

 • Deflektor - Jeśli piece na drewno mają zbyt małą powierzchnię grzewczą, do komina trafiają spaliny o zbyt wysokiej temperaturze. Deflektor wydłuża drogę spalin, dzięki czemu ich temperatura ulega obniżeniu. Spaliny zmieniają kierunek przepływu zmniejszając straty energii, automatycznie podnosząc moc paleniska,

 • Kurtyna powietrzna– System Ochronny Szyby - rozszczelnienie w górnej części szyby zabezpiecza dopływ czystego, zewnętrznego powietrza, co powoduje odpychanie cząsteczek sadzy,

 • Konwekcja - Występuje wtedy, gdy chłodne powietrze ogrzewa się o silnie rozgrzaną powierzchnię pieca/wkładu, czemu towarzyszy ruch powietrza. Efekt konwekcji jest wykorzystywany powszechnie w piecykach wolno stojących i kominkach grzewczych,

 • Masa Akumulacyjna - zadaniem masy akumulacyjnej jest gromadzenie uzyskanej, a w danym momencie zbytecznej ilości energii i oddawanie jej w późniejszym czasie.

Przepisy prawa regulujące „Instalacje kominkowe"

Piece i wkłady powinny być instalowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wskazówek producenta/dostawcy oraz obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza:

 1. Prawo budowlane Dz.U. Nr 89 poz. 414 z 1994r., Ustawa z dn. 07.07.1994r. z późn. zmianami.

 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. W sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75 z 2002r., poz. 609 z późn. zmianami.

 3. Norma PN EN 13240 „Ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe. Wymagania i badania”

 4. Norma PN EN 13229 „Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe. Wymagania i badania

Najczęściej zadawane pytania

 • Czy kominek jest urządzeniem Bezpiecznym ?
  TAK - pod warunkiem że zostanie wykonany i zainstalowany przez wyspecjalizowaną firmę,
  NIE - jeżeli klient decyduje się na „Złotą rączkę” przypadkowego wykonawcę /Mietka, Józka, Franka…/,
  NIE - jeżeli użytkownik nie przestrzega „Zasad Bezpieczeństwa Obsługi Kominka”,

 • Czy muszę posiadać „Opinię Kominiarską” ?
  TAK

 • Czy kominiarz musi dokonać odbioru kominka ?
  TAK

 • Jak działa kominek powietrzny ?
  Kominek powietrzny to kominek którego zasada działania polega na konwekcji powietrza wokół wkładu .Powietrze chłodne znajdujące się pod wkładem zaczyna się ogrzewać co powoduje jego rozprężenie i zmniejszenie gęstości co powoduje iż ciepłe powietrze zaczyna się unosić w górę.

 • Czym jest system CDP?
  Pod skrótem ukryta jest nazwa CENTRALNE DOPROWADZENIE POWIETRZA. Polega on na tym iż w słabo wentylowanych pomieszczeniach bądź pomieszczeniach wyposażonych w mechaniczne wyciągi powietrza może okazać się, że jest zbyt mało powietrza do przeprowadzenia prawidłowego procesu spalania. W tedy niezbędne jest doprowadzenie powierza do komory z zewnątrz. Powietrze to pomaga w sterowaniu procesem spalania, zapewnia odpowiednia ilość tlenu do całkowitego spalenia gazów drzewnych.

 • Na czym polega i do czego służy System DGP?
  Dystrybucja gorącego powietrza (DGP) polega na rozprowadzaniu powietrza nagrzanego przez wkład kominowy po całym mieszkaniu lub domu. W skład takiego sytemu wchodzą: turbina gorącego powietrza, różnego rodzaju rozdzielacze, rury elastyczne ocieplane, kolana nastawcze, kratki nawiewowe, redukcje, kanały prostokątne, itp.

 • Dlaczego dymi się z kominka gdzie szukać rozwiązania?
  Najczęstszą przyczyną takiego staniu rzeczy jest zbyt niski ciąg kominowy dla wkładów przewiduje się około 12 +/- 2 Pa.W przypadku takim niezbędna jest wizyta kominiarza z pomiarem ciągu kominowego.

 • Jak dobrać wkład kominkowy?
  Przy wyborze wkładu kominkowego powinniśmy się kierować kilkoma względami:
  Parametrami wkładu – mocą nominalną wkładu która powinna być dobierana w sposób odpowiedni do danego pomieszczenia. Przyjmuje się że dla pomieszczeń dobrze izolowanych 20W mocy wkładu przypada na jeden metr sześcienny, dla pomieszczeń źle o izolowanych ten współczynnik wynosi 50W/m3.
  Estetycznym - to znaczy czy odpowiada nam rys fasady kominka, drzwiczek, ilością szyb w kominku.
  Funkcjonalnym – czyli sposobem otwierania drzwi, łatwością regulacji procesu spalania, wyposażeniem.

 • Czy brak uszczelki w górnej części szyby to niedopatrzenie czy celowe działanie?
  Niektórzy producenci celowo rozszczelniają szybę w górnej części jest to spowodowane kilkoma rzeczami:

  • - Rozszczelnienie to dostarcza powietrza do komory spalania,

  • - Powoduje pewnego rodzaju kurtynę zabezpieczającą szybę przed zabrudzeniem,

  • - Jest strefą antywybuchową powoduje ze zawsze jest odpowiednia ilość tlenu do dopalenia gazów drzewnych i w komorze spalanie nie gromadzi się ich nadmierna ilość.